නියමයන් හා කොන්දේසි

Myeyelashstore.com වෙත සාදරයෙන් පිළිගනිමු! Myeyelashstore LASHES, Inc. ("Myeyelashstore" හෝ "සමාගම") www.myeyelashstore.com වෙබ් අඩවියේ මෙහෙයුම්කරු වේ.

මෙම වෙබ් අඩවියට පිවිසීමෙන්, පිරික්සීමෙන් හෝ භාවිතා කිරීමෙන්, ඔබ මෙම භාවිතයේ කොන්දේසි (මෙම "කොන්දේසි") විසින් කියවා තේරුම්ගෙන එකඟ වී ඇති බව ඔබ පිළිගනී. ඔබ මෙම කොන්දේසිවලට එකඟ නොවන්නේ නම් මෙම වෙබ් අඩවිය භාවිතා නොකළ යුතුය. Myeyelashstore.com මෙම ප්රකාශය යාවත්කාලීන කිරීමෙන් ඕනෑම වේලාවක මෙම කොන්දේසි සංශෝධනය කිරීමට අයිතිය රඳවා ගනී. වෙනස්කම් පෝස්ට් කිරීමෙන් පසු ඔබේ වෙබ් අඩවිය භාවිතා කිරීමෙන් සෑම විටම ඔබ විසින් වෙනස්කම් පිළිගන්නා බැවින් මෙම වෙබ් අඩවි භාවිතා කරන සෑම විටම ඔබ මෙම කොන්දේසි සමාලෝචනය කිරීමට දිරිගන්වනු ලැබේ. මෙම නියමයන්ට ගිවිසුමක් ද ඔබේ එකඟතාවයයි ලෝයල්ටි වැඩසටහන කොන්දේසි සහ කොන්දේසි("ලෝයල්ටි වැඩසටහනේ කොන්දේසි") සහ Myeyelashstore.com රහස්යතා ප්රතිපත්තිය ("රහස්යතා ප්රතිපත්තිය"), මෙහි ඇතුළත් කර ඇත.

අපි ඔබට අඩවියට පිවිසීමට සහ භාවිතා කිරීමට පෞද්ගලික, සීමිත, නොපෑහෙන, නොබිඳෙන බලපත්රයක් ලබා දෙමු. අපගේ තනි අභිමතය සහ ඔබ විසින් දැනුම් දීමකින් තොරව, අප වෙබ් අඩවියේ ඇති නිෂ්පාදන සහ සේවාවන් සංශෝධනය කිරීම, වෙබ් අඩවියේ ඕනෑම පැතිකඩක් වෙනස් කිරීම, අත්හිටුවීම හෝ අත්හිටුවීම, අපි ඔබට හෝ වෙනත් ඕනෑම තෙවන පාර්ශ්වයකට හෝ වගකීමට බැඳී නොසිටිමු. එසේ කිරීම සඳහා. වෙබ් අඩවියේ භාවිතය සඳහා සීමාවන් හෝ සීමාවන් පැනවීම හෝ දැනුම් දීමකින් තොරව හෝ වෙබ් අඩවියට කොටසක් හෝ අඩවියට පිවිසීම සීමා කරන්නට අපට හැකිය. ඔබේ වෙබ් අඩවිය දිගටම භාවිතා කිරීම මගින් එවැනි වෙනස්කම් පිළිගැනීමක් බවට පත් වනු ඇත.

අඩවිය භාවිතා කිරීම

ඔබ ඔබේම නොවන වාණිජ පෞද්ගලික භාවිතය සඳහා පමණක් මෙම වෙබ් අඩවිය භාවිතා කළ හැකි අතර මෙම නියමයන් වලට අනුකූල වේ. වෙබ් අඩවියට තොරතුරු සම්ප්රේෂණය, උඩුගත කිරීම හෝ පළ කිරීම ඇතුලු ඔබගේ සන්නිවේදනයන් සඳහා ඔබ වගකිව යුතු අතර එම සන්නිවේදනයේ ප්රතිවිපාක සම්බන්ධයෙන් වගකිව යුතුය. Myeyelashstore.com හි පූර්ව ලිඛිත අවසරයක් සඳහා වෙබ් අඩවියේ වෙනත් ඕනෑම ප්රයෝජනයක් අවශ්ය වේ. වෙනත් ආකාරයකින් ඔබට Myeyelashstore.com හි පූර්ව ලිඛිත අවසරයකින් තොරව මෙම අඩවියේ අන්තර්ගතය පිටපත් කිරීම, වෙනස් කිරීම හෝ බෙදා හැරීමට ඔබට නොහැකි විය හැකිය. ඔබ විසින් සම්ප්රේෂණය කිරීම හෝ විකාශනය කිරීම, විකාශනය කිරීම, විකාශනය කිරීම, විකාශනය කිරීම හෝ වෙබ් අඩවියේ අඩංගු ඕනෑම අන්තර්ගතයක් ඕනෑම ආකාරයක හෝ ඕනෑම ආකාරයකින් භාවිතා කිරීමට හෝ වෙනස් කිරීමට නොහැකි විය හැකිය.

මෙම වෙබ් අඩවිය භාවිතා නොකිරීමට එකඟ විය යුතු අතර, පහත සදහන් අරමුණු සඳහා ඕනෑම අඩවියක් භාවිතා කිරීම තහනම් කිරීම සඳහා සියලුම සාමාජිකයින් (මෙම කොන්දේසි වල 4 වගුවේ පහත දැක්වෙන පරිදි පහත දැක්වේ.

  • වෙනත් බුද්ධිමය දේපලක්, ප්රසිද්ධියක් හෝ පුද්ගලිකත්වයක් හෝ වෙනත් පුද්ගලයෙකුගේ හෝ වෙනත් පුද්ගලයෙකුට පටහැනිව ඇති කවර හෝ ද්රව්යයක් පළ කිරීම, සන්නිවේදනය හෝ සම්ප්රේෂණය කිරීම;
  • අසත්ය හෝ වැරදි තොරතුරු කිසිවක් නොකෙරේ.
  • අපරාධයක් ලෙස සැලකිය හැකි හෝ පුරවැසි වගකීමක් ඇති කිරීම හෝ වෙනත් නීතියක් හෝ රෙගුලාසියක් උල්ලංඝනය කිරීමෙහි යෙදවීම;
  • වෙබ් අඩවියට කිසිදු ආකාරයකින් මැදිහත් වීමට උත්සාහ කිරීම හෝ Myeyelashstore.com ගේ ජාල ආරක්ෂාව හෝ වෙනත් වෙබ් පද්ධතියකට අනවසර පිවිසීමක් ලබා ගැනීමට වෙබ් අඩවිය භාවිතා කිරීම සඳහා උත්සාහ කිරීම; සහ
  • නැව් භාණ්ඩය තෙවන පාර්ශ්ව වෙත යැවීම සඳහා වෙබ් අඩවිය භාවිතා කිරීම

වෙළඳ ලකුණු

මෙම වෙබ් අඩවියේ භාවිතා කර ඇති Myeyelashstore.comlashes.com සියලුම වෙළඳ සලකුණු, සේවා සලකුණු සහ වෙළඳ නාම නම් Myeyelashstore.com Lashes හි වෙළඳ ලකුණු හෝ ලියාපදිංචි වෙළඳ ලකුණු.

ලියාපදිංචි කිරීම සහ සංඛ්යාලේඛන

වෙබ් අඩවියේ ඇතැම් සේවාවන් වෙත පිවිසීමට, නිශ්චිත තොරතුරු සැපයීමට ඔබට අවශ්ය වනු ඇත. ඔබ ගැන සියලු තොරතුරුවල සත්යතාව තිබිය යුතුය, ඔබේ සැබෑ අනන්යතාවය හෙළා දැකීමට ඔබට වෙනත් අන්වර්ථ නාමයන් හෝ වෙනත් ක්රම භාවිතා නොකරන්න. ඕනෑම මුරපදයක් සෑම විටම ආරක්ෂා කළ යුතුය. ඔබගේ රහස්පදවල ආරක්ෂාව සඳහා ඔබ වගකිව යුතු අතර එවැනි මුරපද යටතේ ඕනෑම අඩවියක භාවිතය හෝ අනවසර භාවිතය සඳහා වගකියනු නොලැබේ. දැනුම්දීමකින් හෝ තොරව ඕනෑම වේලාවක ඔබගේ ප්රවේශය අත්හිටුවීමට හෝ අවලංගු කිරීමට හැක. අපි ඔබෙන් ලබාගත් තොරතුරු අපි භාවිතා කරන ආකාරය තේරුම් ගන්න රහස්යතා ප්රතිපත්තිය.

එලයිට් ග්රාහකයා

Myeyelashstore.com වෙතින් ELITE දායකත්ව වර්ග දෙකක්: මාසිකව (මාසික බිල්පත්) සහ පෙරගෙවුම් වාර්ෂික දායකත්වයන්. කරුණාකර සටහන් ELITE Kit මිලදී ගැනීම හෝ දායකත්වයන් අදාල / අනුප්රාප්තියට පක්ෂපාතී ලකුණු ලබා නොගෙන වෙනත් කිසිදු වට්ටම් හෝ ප්රවර්ධන සමඟ ඒකාබද්ධ කළ නොහැක.

ස්වයංක්රීය අධීක්ෂණ කොන්දේසි

Myeyelashstore.com සම්බන්ධයෙන් මුළුමනින්ම අළුත් කිරීම් සඳහා යටත් වේ නම්, ඔබ මෙම අවසරය අවලංගු කිරීමට පූර්ව දැනුම් දීමක් ලබා දෙන තෙක් ඔබේ Myeyelashstore.com වාරික ගාස්තු (නිදසුනක් වශයෙන් මාසිකව) ඉදිරිපත් කළ හැකිය. හෝ ඔබගේ ගෙවීම් ක්රමය වෙනස් කිරීමට. එවැනි දැනුම්දීමක් මයිලයිලස්ස්ටෝටෝට පෙර ඉදිරිපත් කළ අයදුම්පත සාධාරණ ලෙස ක්රියා කළ හැකි බවට ඔබ එකඟ වන බව ඔබ එකඟ වේ.

මාසික මිණුම් දීමේ ග්රාහකත්වය

Elite Month Subscription එකක් මිලට ගැනීමෙන් ඔබ ඔබගේ දායකත්වයේ එවැනිම වත්මන් දායක ගාස්තුවේ දී ආරම්භක හා පුනරාවර්තන ගාස්තුවක් ඇති අතර, අවලංගු කිරීමට පෙර පුනරාවර්තික වියදම් සඳහා වගකීම නැවත බාරදී ඇති අතර, Myeyelashstore.com විසින් සකසන ලද ගාස්තු අදාල වේ. ඔබේ ගෙවීම් කාඞ්පත කල් ඉකුත්වීමෙන් පසුව.

ස්වයංක්රීය ඇලයිටිස් මධ්ය වාර්ෂික කොන්දේසි

ඔබගේ එලයිට් ග්රාහකත්වය අනුප්රාප්තික මාසික වාරික සඳහා ස්වයංක්රීයව නවීකරණය කරනු ලබන අතර ඔබේ මාසික දායකත්ව අළුත් කිරීම අවලංගු වන තුරු වර්තමාන දායක ගාස්තුවෙන් එක් එක් අනුකමික මාසික කාලය සඳහා ඔබේ ගෙවීම් ක්රමය ස්වයංක්රියව අය කරනු ලැබේ.

මාසික වාරික සඳහා ඇපදීමේ ප්රතිපත්තිය

ඕනෑම වේලාවක ඔබගේ ELITE මාසික දායකත්වය අවලංගු කිරීම සඳහා, ඔබට (i) ඔබේ ගිණුමට පුරනය වී එහි අවලංගු කිරීමේ ක්‍රියා පටිපාටීන් අනුගමනය කළ හැකිය, (ii) අපට පණිවිඩයක් එවන්න misslamode@126.com අපි ඔබ වෙනුවෙන් එය කරන්නෙමු. ඔබ අවලංගු කළහොත්, ඔබගේ වර්තමාන දායකත්ව කාල සීමාව අවසන් වන තෙක් ඔබේ දායකත්වය භාවිතා කළ හැකිය.

එලයිට් වාර්ෂික සටහන්

වාර්ෂික දායක මුදලක් මිලදී ගැනීමෙන් ඔබ එකඟ වන අතර, ඔබගේ දායකත්වයට එක් සම්පූර්ණ සේවා වර්ෂයක් සඳහා මුලික පෙර ගෙවුම් ලක්ෂණයක් සහ එවකට පැවති වාර්ෂික දායක ගාස්තුවේ පුනරාවර්තන වාර්ෂික අනුගාහක අළුත් කිරීමේ ගාස්තුවට පෙර නැවත නැවත ගෙවීම් සඳහා වන වගකීම් ඔබ භාර ගනු ඇත. ඔබගේ ගෙවීම් කාඞ්පතෙහි කල් ඉකුත් වීමේ දිනයෙන් පසු Myeyelashstore.com විසින් සකසන කවර හෝ අය කිරීමක් ඇතුළුව අවලංගු කිරීම.

ස්වයංක්රීය ඇලයිට් වාර්ෂික පුනරුත්ථාපන කොන්දේසි

එක් එක් වාර්ෂික Elite දායකත්ව වාරයේ අවසානයේ ඔබේ Elite දායකත්වය වසරකට තවත් වාරයක් සඳහා ස්වයංක්රීයව ලබා දෙනු ලබන අතර ඔබගේ ගෙවීම් ක්රමය ස්වයංක්රියවම අය කරනු ලබනුයේ එවකට වත්මන් Elite වාර්ෂික දායක ගාස්තුවෙන් අවලංගු වන තුරු ඔබගේ ඉන්වොයිස් අළුත්කිරීමේ ගාස්තුව ය. සුපිරි වාර්ෂික දායකත්වය අළුත් කිරීම.

එලයිට් වාර්ෂික ග්රාහකත්වය සඳහා ප්රතිනිෂ්පාදනය

ඔබට ඔබගේ වර්තමාන එලයිට් වාර්ෂික දායකත්වය අවලංගු කළ හැක්කේ දායකත්වයේ පළමු මාසය තුළ පමණි. ඊළඟ වසර සඳහා ඔබේ එලයිට් වාර්ෂික දායක මුදල අළුත් කිරීම අවලංගු කිරීම සඳහා, එවකට වත්මන් වර්ෂය සඳහා බිල්පත් ගෙවීමෙන් පසු ඕනෑම වේලාවක ඔබට (i) ඔබේ ගිණුමට පුරනය වී අවලංගු කිරීමේ ක්‍රියා පටිපාටීන් අනුගමනය කළ හැකිය, (ii) අපට පණිවිඩයක් එවන්න misslamode@126.com අපි ඔබ වෙනුවෙන් එය කරන්නෙමු.

ELITE SUBSCRIPTIONS සඳහා අළුත්වැඩියා කිරීම් සහ හුවමාරු කිරීම්

Elite දායකත්වය යටතේ මිලදී ගත් සියලුම නිෂ්පාදන Myeyelashstore.com Return & Exchange ප්රතිපත්තියට යටත් වේ.

ඔබට මුදල් ආපසු ගෙවීමට අවශ්ය නම්, කරුණාකර ආපසු ලබා දෙන ලිපිනය ලබා ගැනීමට අපව අමතන්න.

පාරිභෝගිකයින්ට ගාස්තු ගෙවීමේ වියදම් සඳහා පමණක් අය කරනු ලබන්නේ (මෙම ප්රතිලාභ ඇතුළුව); නිශ්පාදනය නැවත ලබා ගැනීම සඳහා පාරිභෝගිකයින්ට ප්රතිස්ථාපනය කිරීම නොකෙරේ.

ස්වයංක්රීය ප්රක්ෂේපණ වැඩසටහන:

ඔබේ ඇලවූ සැපයුම පිරවීම සඳහා ඔටෝ-Renew වැඩසටහන සඳහා සහභාගී වීමට එකඟ වීමෙන් ඔබ එකඟ වන අතර ඔබ වැඩසටහනෙහි සහභාගීත්වය සඳහා තෝරාගත් සංඛ්යාතයේ මුලික හා පුනරාවර්තන ගාස්තුවක් (1 / 3 / 6 මාසය වර්ධක) ඔබ අනුමත කරන බව පිළිගනිමු. වෙබ් අඩවියේ ප්රදර්ශනය කරන ලද තෝරාගත් භාණ්ඩයේ වත්මන් සිල්ලර මිලෙහි ප්රමාණය අනුව ඔබේ ගෙවීම් කාඞ්පතෙහි කල් ඉකුත්වීමෙන් පසු Myeyelashstore.com විසින් සකස් කරන ලද ඕනෑම ගාස්තුවක් ඇතුලත්ව අවලංගු කිරීමට පෙර නැවත නැවත ගෙවීමේ ගාස්තු සඳහා වගකීම භාර ගනී. කරුණාකර සටහන් ස්වයං-Renew වැඩසටහන මිලදී ගැනීම් වලට පක්ෂපාතීත්ව ලකුණු ලබා නොගත් අතර වෙනත් වට්ටම් හෝ ප්රවර්ධන සමඟ ඒකාබද්ධ කළ නොහැක

ස්වයං-රේණු ප්රොපටි කොන්දේසි

ස්වයං-අලුත් කිරීම සඳහා ඔබ තෝරාගත් භාණ්ඩ ස්වයංක්රීයව ඔබට ස්වයංක්රීයවම ඔබට එවනු ඇත (උදා: සෑම 3 මාසයකදීම) ස්වයංක්රීයව ඔබට ලැබෙන අතර ඔබගේ ගෙවීමේ ක්රමය ස්වයංක්රීයව ගෙවනු ලබන මාසයේ 1 හි දී ගෙවිය යුතු මුදල ඔබේ ස්වයංක්රීය ප්රවාහය අවලංගු වන තුරු එම වෙබ් අඩවියේ නිෂ්පාදිතය සඳහා එවැනිම වත්මන් සිල්ලර මිල.

ස්වයංකී්රය නැවැත්වීමේ වැඩසටහන සඳහා වන ප්රතිමූල්යය /

ඕනෑම වේලාවක ඔබගේ ස්වයංක්‍රීය අළුත් කිරීම අවලංගු කිරීම සඳහා, ඔබට (i) ඔබේ ගිණුමට පුරනය වී අවලංගු කිරීමේ ක්‍රියා පටිපාටීන් අනුගමනය කළ හැකිය, (ii) අපට පණිවිඩයක් එවන්න misslamode@126.com අපි ඔබ වෙනුවෙන් එය කරන්නෙමු.

ස්වයං-රේණු නිෂ්පාදන සඳහා අළුත්වැඩියාව සහ විනෝද ද්රව්ය

ස්වයං අලුත් ආයතනික දායකත්වය යටතේ මිල දී ගත් සියලු නිෂ්පාදන Myeyelashstore.com ආපසු සහ විනිමය ප්රතිපත්තියට යටත් වේ.

අමතර කොන්දේසි සහ කොන්දේසි

නිශ්චිත නිෂ්පාදන, ඇණවුම් හෝ වෙබ් අඩවිවල ඇතැම් කොටස් භාවිතා කිරීම සඳහා අතිරේක නියමයන් සහ කොන්දේසි අදාළ විය හැකිය. ඇණවුම් කිරීම, නැව්ගත කිරීමේ ප්රතිපත්ති, පතිපත්ති අනුගමනය කිරීම, සහ සාමාජිකත්ව ප්රතිලාභ වැඩසටහන් ( ලෝයල්ටි වැඩසටහන කොන්දේසි) ("අතිරේක නියමයන්"), අතිරේක නියමයන් මෙම කොන්දේසි වලින් කොටසක් බවට පත් කර ඇත. මෙම කොන්දේසි සහ අතිරේක කොන්දේසි අතර ගැටුමක් තිබේ නම්, අතිරේක නියමයන් පාලනය කළ යුතුය.

වංචා රැලි කිරීම

අපගේ ඇණවුම් සැකසුම් ක්රියා පටිපාටියේ කොටසක් ලෙස අප විසින් ප්රෝඩාවන් හෝ වෙනත් ආකාරයේ අනවසර හෝ නීති විරෝධී ක්රියාකාරකම් සඳහා ඇණවුම් ලැබෙනු ඇත. සැක කටයුතු වංචා හෝ අනවසර හෝ නීති විරෝධී ක්රියාකාරකම් හේතුවෙන් නියෝගයක් ක්රියාවට නැංවීම ප්රතික්ෂේප කිරීමේ අයිතිය රඳවා තබා ගනී. අප විසින් වංචනික, අනවසර හෝ නීති විරෝධී කටයුත්තක් සැක කරන්නේ නම්, ඔබගේ ඇණවුම ප්රතික්ෂේප කළ හැකිය, නැතහොත් ඔබේ ඇණවුම තහවුරු කිරීම සඳහා ඔබ ලබා දුන් දුරකථන අංකය හෝ ඊමේල් ලිපිනයෙන් අපට ඔබව සම්බන්ධ විය හැකිය. සැක සහිත වංචා හෝ අනවසර හෝ නීති විරෝධී ක්රියාකාරකම් හේතුවෙන් යම් ගිණුම් වලට අවලංගු කිරීමට අයිතියක් නැතහොත් ඇතැම් ලිපිනවලට නැව්ගත කිරීම ප්රතික්ෂේප කරමු. අප විසින් අපගේ ගනුදෙනුකරුවන් මෙන්ම වංචා හෝ වෙනත් අනවසර හෝ නීති විරෝධී ක්රියාකාරකම් වලින් ආරක්ෂා කිරීම සඳහා මෙම පියවරයන් ගන්නෙමු.

මාරු කිරීම්

වෙබ් අඩවිය හරහා ලබා දෙන ඕනෑම නිෂ්පාදිතයක් හෝ සේවාවක් මිලදී ගැනීමට ඔබ කැමති නම් (එක් එක් මිලදී ගැනීමක්, "ගනුදෙනුවක්"), සීමාවකින් තොරව, ඔබගේ ක්රෙඩිට් කාඩ් අංකය, කල් ඉකුත්වීමේ දිනය, ඔබේ ක්රෙඩිට් කාඩ්, ඔබගේ බිල්පත් ලිපිනය සහ ඔබේ නැව්ගත කිරීම් තොරතුරු. ඕනෑම ගනුදෙනුවක දී භාවිතා කරන ඕනෑම ක්රෙඩිට් කාඩ් හෝ වෙනත් ගෙවීම් ක්රමයක් භාවිතා කිරීමට නීත්යානුකූල අයිතිය ඔබ සතු බව සහ ඔබ වගකිව යුතුය. එබඳු තොරතුරු ඉදිරිපත් කිරීමෙන් ඔබ විසින් ඔබ විසින් හෝ ඔබ වෙනුවෙන් ආරම්භ කරන ලද ගනුදෙනු අවසන් කිරීම සඳහා පහසුකම් සැපයීම සඳහා තෙවන පාර්ශ්ව වෙත එවැනි තොරතුරු ලබා දීම සඳහා Myeyelashstore.com වෙත ලබා දේ. කිසියම් ගනුදෙනුවක් පිළිගැනීමට හෝ අවසන් කිරීමට පෙර තොරතුරු වල සත්යාපනය විය හැකිය.

සියලුම විස්තර, පින්තූර, විමර්ශන, විශේෂාංග, අන්තර්ගතයන්, පිරිවිතර, නිෂ්පාදන සහ සේවා පිළිබඳ විස්තර හෝ නිරූපණය කරන ලද භාණ්ඩවල සහ මිල පිළිබඳ දැනුම් දීමකින් තොරව ඕනෑම වේලාවක වෙනස් විය හැකිය. ඇතැම් බර, මිනුම් සහ වෙනත් විස්තර ඇස්තෙම්න්තු සහ ඒවාට පහසුව සඳහා පමණි.

මෙම වෙබ් අඩවියේ ඕනෑම නිෂ්පාදිතයක් හෝ සේවාවක් ඇතුළත් කිරීම මෙම නිෂ්පාදන හෝ සේවාවන් ලබා ගත හැකි බවට සහතික කර නැත. මෙම වෙබ් අඩවියෙන් මිලදී ගත් ඕනෑම භාණ්ඩයක් ලැබීමෙන්, ලබා ගැනීම, භාවිතය සහ විකිණීම සම්බන්ධයෙන් අදාළ සියලුම දේශීය, රාජ්ය, ෆෙඩරල් හා ජාත්යන්තර නීති (අවම වයස් සීමාවන් ඇතුළුව) තහවුරු කිරීම සහ ඒවා පිළිපදින්න.

ඇණවුමක් කිරීමෙන්, ඔබ නිශ්පාදනය කරන නිශ්පාදන නීත්යානුකූල ලෙස පමණක් භාවිතා කරනු ඇතැයි ඔබ නිරූපණය කරයි. Myeyelashstore.com පූර්ව දැනුම්දීමකින් තොරව හෝ රහිතව රඳවා තබා ගැනීමේ අයිතිය පහත දැක්වේ:

(i) ඕනෑම නිෂ්පාදිතයක් හෝ සේවාවක් ලබා ගත හැකි ප්රමාණය සීමා කිරීම හෝ සීමා කිරීම
(ii) ඕනෑම කූපන්, කූපන් කේත, ප්රවර්ධන කේතය හෝ වෙනත් එවැනි ප්රවර්ධනය සඳහා කොන්දේසි පැනවීමට කොන්දේසි පැනවීම
(iii) ඕනෑම ගනුදෙනුකරුවෙකු හෝ සියළුම ගනුදෙනු කිරීම හෝ සම්පූර්ණ කිරීමෙන් ඕනෑම පරිශීලකයෙකුට බාධා කිරීම (s සහ
(iv) ඕනෑම භාණ්ඩයක් හෝ සේවාවක් ලබා දීම ප්රතික්ෂේප කිරීම.

ඔබ වෙබ් අඩවියේ ඇණවුම අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබ Myeyelashstore.com සමඟ බැඳී සිටින අතර ඔබ විසින් වෙබ් අඩවිය හරහා හෝ ඔබ වෙනුවෙන් දරනු ලබන සියලු ගාස්තු ගෙවීමට එකඟ වේ. සීමාවකින් තොරව එවැනි ගාස්තු ගෙවීම් සිදුකරන විට, සියළු නැව්ගත කිරීම් හා මෙහෙයුම් ගාස්තු. මීට අමතරව, ඔබේ ගනුදෙනු වලට අදාළ විය හැකි ඕනෑම බදු සඳහා ඔබ වගකිව යුතුය.

නිෂ්පාදන තොරතුරු; ප්රමාණ වලින් සීමාව

වරින් වර සාමාජිකයන් විසින් ඉදිරිපත් කළ හැකි කවර හෝ අන්තර්ගතයක් තොරව, වෙබ් අඩවියේ තොරතුරු පූර්ණ හා විශ්වසනීය වන බවට වග බලා ගැනීම අපි වෙමු. යම් තොරතුරු වගකීමකින් තොරව නිවැරදිව නිවැරදි කළ හැකි මිල ගණන් දෝෂ, මුද්රණ දෝෂ සහ අනෙකුත් දෝෂ හෝ වැරදි ද අඩංගු විය හැකිය. සාමාජිකයින් විසින් මිලදී ගන්නා ලද ප්රමාණය සීමා කිරීමට ද දැනුම් දීමකින් තොරව කිසියම් අවස්ථාවක දී යම් සිද්ධියක් හෝ ප්රවර්ධනයක් නැවත සංශෝධනය කිරීම, අත්හිටුවීම හෝ අත්හිටුවීම (රීතිය ඉදිරිපත් කර හෝ පිළිගත් පසු) ඇතුලත්වීමේ අයිතිය ද රඳවා තබා ගනී. අපගේ වෙබ් අඩවියේ විස්තර කර ඇති සියලුම නිෂ්පාදන ලබා ගත හැකි බවට අපි සහතික නොකෙරේ.

හිමිකම් අයිතීන්

අන්තර්ගතය (සාමාජිකයන් විසින් ඉදිරිපත් කළ හැකි අන්තර්ගතයන්), ද්රව්ය, පෙළ, රූප, වීඩියෝ, රූප, වෙළඳ ලකුණු, ලාංඡන, බොත්තම් අයිකන, සංගීතය, මෘදුකාංග සහ අනෙකුත් අංග වල අන්තර්ගතය අන්තර්ගත බව Myeyelashstore.com හෝ අපගේ බලපත්රකරුවන් සහ හිමිකම්, වෙළඳ ලකුණ සහ / හෝ වෙනත් හිමිකාර අයිතීන් සහ නීතිවලින් ආරක්ෂා කර ඇත. වෙබ් අඩවියේ ඕනෑම අන්තර්ගතයක් හෝ ද්රව්ය වලින් ව්යුත්පන්න කාර්යයන් විකිණීම, බලපත්ර, කුලී, බෙදාහැරීම, පිටපත් කිරීම, ප්රතිනිෂ්පාදනය, සම්ප්රේෂණය කිරීම, ප්රසිද්ධියේ ප්රදර්ශනය කිරීම, ප්රසිද්ධියේ ඉටු කිරීම, ප්රකාශයට පත් කිරීම, අනුවර්තනය කිරීම, සංස්කරණය කිරීම, වෙනස් කිරීම හෝ සාදන්න. සියළුම Myeyelashstore.com ලාංඡනය (Decorative V නිර්මාණ, V නිර්මාණ, Myeyelashstore.com නිර්මාණය), FLUFF'N, FLUFFN THICK, ලාම්පු තුළ ජීවත්වීම, Myeyelashstore.com, Inc. හි වෙළඳ සලකුණු ලියාපදිංචි කර ඇත. අපගේ සියලුම අඩවි අන්තර්ගතය හිමිකම් සහිතය. Myeyelashstore.com, Inc. සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි. මෙම කොන්දේසි තුලින් ප්රකාශිතව දක්වා ඇති පරිදි, ඔබට බලපත්රයක් ලබා නොදේ. තවද වෙබ් අඩවියට ප්රවේශ වීම හෝ භාවිතා කිරීම නිසා කිසිදු අයිතිවාසිකමක් ලබා නොලැබේ. මෙම කොන්දේසි යටතේ ලබා දී ඇති සියලු හිමිකම් Myeyelashstore.com මගින් වෙන් කර ඇත.

පොදු අවකාශය

ඔබේ වෙබ් අඩවිය භාවිතා කිරීම සම්බන්ධයෙන් ඔබ වගකීම සහ අවදානම පිළිබඳ වගකීම දරයි. මෙම වෙබ් අඩවිය සහ සියලු අන්තර්ගතයන්, වෙළඳපොලේ සහ වෙනත් වෙබ් අඩවියකින් හෝ වෙබ් අඩවියකින් හෝ වෙනත් වෙබ් අඩවියකින් හෝ "සබැඳි" හෝ වෙනත් "ඕනෑම" ආකාරයක වගකීම් විරහිත, වෙළඳ සැලකිය යුතු වලංගු වරප්රසාද නොලැබීම, දුර්වල ආරක්ෂාවක්, ආරක්ෂාවක් හෝ තක්සේරු කිරීම් සඳහා යෝග්යතාවයක් නොලැබේ. විශේෂයෙන්, සීමා මායිම් නොමැතිව, Myeyelashstore.com නොවේ: (1) මෙම වෙබ් අඩවිය පිළිබඳ නිවැරදි, නිවැරදිව හෝ උද්වේගකර ඇති තොරතුරු; (2) මෙම වෙබ් අඩවියේ අඩංගු කාර්යයන් නොමිළේ හෝ බාධාවකින් තොරව නිදහස් වනු ඇත; හෝ (3) අක්රමිකතා නිවැරදි කරනු ඇත, නැතහොත් මෙම වෙබ් අඩවියේ හෝ සර්වර් මගින් ලබා ගත හැකි සවනේවීම් හෝ වෙනත් සංකීර්ණ සංරචක වලින් තොරය. Myeyelashstore.com ඔබට මෙම වෙබ් අඩවියේ සිට මෙහෙයවනු ලබන හෝ අධිසංඝණය වන කිසිදු MYYELESSTORE.com අඩවි සම්බන්ධයෙන් කිසිදු ආකාරයක වගකීමක් නොමැත. ඔබගේ පහසුව සඳහා හයිපර්ලයින්ස් පමණක් ඇතුළත් කර ඇති අතර, Myeyelashstore.com වැනි එවැනි nonMyeelashstore.com වෙබ් අඩවිවල ලබා දී ඇති තොරතුරු, නිරවද්යතාවය, සුදුසුකම්, යෝග්යතාව හෝ ආරක්ෂාව සම්බන්ධයෙන් කිසිදු නියෝජනයක් හෝ වගකීමක් නොමැත. Myeyelashstore.com වෙබ් අඩවියේ තුන්වන පාර්ශ්වයන් විසින් හෝ සපයනු ලබන හෝ සපයන හෝ සපයනු ලබන ඕනෑම නිෂ්පාදිතයක් හෝ සේවා සහතික කරනුයේ සහතික කිරීම හෝ සහතික කිරීම හෝ සහතික කිරීම නොවේ.

අත්හිටුවීම - වෘත්තීය උපදෙස් නොමැත

නිෂ්පාදන හෝ වෙනත් ආකාරයන් පිළිබඳව අප විසින් සපයන ලද තොරතුරු (නිද. නිෂ්පාදන විස්තර හෝ උපදෙස්) තොරතුරු සඳහා පමණි. වෙබ් අඩවියේ අඩංගු ඕනෑම තොරතුරක් මත ඔබ කිසිදු පියවරක් නොගත යුතුය. මෙම උපකරණය භාවිතය වෘත්තීය උපදෙස් සඳහා ආදේශකයක් ලෙස සේවය කිරීම නොවේ. ඔබ සියලු භාණ්ඩ ලේබල්, ඇසුරුම් ඇතුළු කිරීම් සහ උපදෙස්, සියලු නිෂ්පාදකයාගේ උපදෙස් සහ අනතුරු ඇඟවීම් කියවා ඒවා ස්වාධීනව වෘත්තීය උපදෙස් ලබා ගත යුතුය.

බදු

නිෂ්පාදිතයේ මිල හා අදාළ අදාළ විකිණුම් බදු ඇතුළුව ඔබගේ මුළු මුදල ඇතුළත් වනු ඇත. එවැනි රාජ්ය සහ දේශීය විකුණුම් බද්ද පදනම් වී ඇත්තේ භාණ්ඩය මිලදී ගන්නා අවස්ථාවේදී භාණ්ඩ නැව්ගත කිරීමේ ලිපිනය සහ විකුණුම් බදු අනුපාතය මත වේ. අන්තර්ජාලය පුරා අලෙවි කරන භාණ්ඩ බදු ගෙවිය හැකි රාජ්යයන් තුළ පමණක් බදු අයකරනු ලැබේ.

අසනීප

ඔබේ සහකාරියගේ, අධ්යක්ෂවරුන්, සේවකයින්, නියෝජිතයන් සහ අනුබද්ධ ඕනෑම අයෙකුගේ හිමිකම්, වගකීම්, හානි, පිරිවැය සහ වියදම් වලින් Myeyelashstore.com, එහි මව් සමාගම, අනුබද්ධ ආයතන, අංශ සහ අනුබද්ධයන් ආරක්ෂා කිරීම, නීතිඥයින්ගේ ගාස්තු ඇතුළුව, නීති විරෝධී ලෙස වෙබ් අඩවියේ ඔබගේ නීති විරෝධී ලෙස භාවිතා කිරීම හෝ සම්බන්ධ වීම හෝ නීතිඥයින්ගේ ගාස්තු ඇතුළුව, ආරක්ෂා කිරීම, මෙම කොන්දේසි හෝ පෞද්ගලිකත්ව ප්රතිපත්ති උල්ලංඝනය කිරීම, අපහාසාත්මක හෝ උල්ලංඝනය වන අන්තර්ගතයන් ඔබ විසින් වෙබ් අඩවිය වෙත ලබා දී ඇති අතර, තෙවන පාර්ශවයක අයිතිවාසිකම්.

වගකීම සීමා කිරීම

Myeyelashstore.com හි, සිය දෙමාපියන් කම්පනි, සමාන්යන්, සිය අනිවාර්ය නිලධාරින්, අධ්යක්ෂවරුන්, සේවකයින්, නියෝජිතයන්, සුපර්සෝසර්ස්, සහායකයින්, සහකාර සමාගම්, මෙම වෙබ් අඩවිය පිළිබඳ තොරතුරු සපයන සැපයුම්කරුවන්, හවුල්කරුවන් හෝ තුන්වන පාර්ශවයන් ඕනෑම වෙබ් අඩවියක ඕනෑම පරිශීලකයෙකුට හෝ වෙනත් ඕනෑම පුද්ගලයෙකුට හෝ පුද්ගලයෙකුට කිසියම් නොයෙකුත්, වක්ර අයුරින්, විශේෂිත, හදිසි, ආන්තික හෝ අවාසි සහගත (එනම්, සීමා නොවී, පැහැර හැරීම් අහිමිවීම, දත්ත අහිමි වීම හෝ අවභාවිතය අහිමි වීම) භාවිතා කිරීම හෝ අනවසරයෙන් භාවිතා කිරීම, වෙබ් අඩවි භාවිතා කිරීම හෝ නොලැබීම, වගකීම, කොන්ත්රාත්තුව හෝ වධහිංසාව (අඩුපාඩුව) මත පදනම් විය හැකිය. එසේ ම Myeyelashstore.com එවන් අලාභ හා අලාභයන් පිළිබඳව ඇති හැකියාව ගැන දැනුවත් විය යුතුද නැද්ද යන්න දැන සිටිය යුතුය. Myeyelashstore.com හි ඇති වැදගත්කම හා නොසිතූ අවස්ථාවන් හැරුණු විට, Myeyelashstore.com හි සමස්ත වගකීම, සිය සේවකයින්, අධ්යක්ෂවරුන්, සේවකයින්, නියෝජිතයන්, සුපර්සෝසර්ස්, සහායකයින්, සැපයුම්කරුවන් හෝ ඊට අනුබද්ධ ඕනෑම ආයතනයක් , හවුල්කරුවන් හෝ තුන්වන පාර්ශවයන් ඔබට මෙම වෙබ් අඩවිය භාවිතා කිරීම, ඔබේ අහිංසකතා, කොන්ත්රාත්තුව හෝ තාවකාලික (අඩුපාඩු), ඔබේ සියලු භාවිතා කිරීම් වලින්, ඔබේ අහිංසකත්වය, හානි සහ හිංසා ආබාධ ඇතිවීම සඳහා ඔබට මෙම වෙබ් අඩවියේ තොරතුරු සැපයීම Myeyelashstore.com එවැනි වගකීමකට හේතු වී ඇති සිදුවීම සමඟ සම්බන්ධ වීම. ඔබ විසින් ඉහත වගන්තියට අනුව වෙබ් අඩවිය හරහා ලබා ගත හැකි සියලු අන්තර්ගතයන්, වෙළඳ භාණ්ඩ සහ සේවා සඳහා ඔබ අදාළ බව.

අහිමිවීමේ අවදානම

අපගේ වෙබ් අඩවියෙන් මිලදී ගන්නා ඕනෑම භාණ්ඩයක් තෙවන පාර්ශ්වීය ගුවන්යානයකින් නැව්ගත කරනු ලැබේ. මෙහි ප්රතිඵලයක් වශයෙන්, එවැනි භාණ්ඩ සඳහා පාඩුව සහ අවදානම පිළිබඳ අවදානම ඔබ වෙත ගෙනැවිත් භාර දෙනු ඇත.

විවරය; ප්රඥාව

Myeyelashstore.com හි මෙම අසමසම හෝ සම්පූර්ණයෙන්ම ඕනෑම හිමිකම් හෝ ව්යපාරය Myeyelashstore.com හි අත්හිටුවීම අසාර්ථකයි. මෙම නියමයන් හා කොන්දේසි මඟින් උල්ලංඝනය කිරීමක් හෝ ඔබ විසින්ම Myeyelashstore.com හෝ එවැනි දෙයක් ඉවත් කිරීම වළක්වනු නොලැබේ. මෙම කොන්දේසි හෝ සමාන කොන්දේසි හෝ වෙනත් කොන්දේසි මත ඔබ විසින් සිදු කරන ලද කවර හෝ කඩකිරීමක්. මෙම කොන්දේසි යටතේ සහ ඔබ විසින් Myeyelashstore.com අතර ඇති වෙනත් අදාළ ගිවිසුමක් හා Myeyelashstore.com හි අයිතිවාසිකම් සහ පිළියම් සපුරා ගැනීම සමුච්චිත වන අතර, එවැනි අයිතියක් හෝ පිළියමක් වන ඕනෑම ආකාරයක වෙනත් අයිතිවාසිකමක් හෝ පිළියමක් ඇති කිරීමට Myeyelashstore අයිතිය සීමා නොකරයි.

ප්රශ්නය: මෙම නියමයන් පිළිබඳව ඔබට කිසියම් ප්‍රශ්නයක් ඇත්නම් ඔබට අප හා සම්බන්ධ විය හැකිය misslamode@126.com

ඔබ සාර්ථකව දායක වී ඇත!