මිසලූඩ් 3D හයිඩ්රජෙල් ඊයෙපේච්

Misslamode eye pad 3D Hydrogel EyePatch

ඩොලර් 2.99 USD ඩොලර් 3.99 USD

කොටස් විකිණීම
ප්රමාණය

විස්තර

2 යුගල / පැකේජය, අයිනෑලි දිගු අයදුම් කිරීම සඳහා සුපිරි සිහින් ඇස.

වෛද්ය ශ්රේණියේ ද්රව්ය වලින් සෑදූ, නොසැලකිල්ල සහ අසාදෘශ්ය නොවන පැල්ලම් වලින් සාදන ලද, ඔබේ ඇස් තුළට ජෙල් පවා පවා කලකිරීමට පත් වනු ඇත! ජෙල් පහසුවෙන් ජලය විසුරුවා හැරිය හැක.

පාරිභෝගික විමර්ශණය

1 සමාලෝචනය මත පදනම්ව සමාලෝචනයක් ලියන්න

අපේ සාප්පුව සොයන්න