ඇස්මලාශ් සඳහා මිසැමෝඩ් ක්ලැසික් අයිපෑච්

ඇස්මලාශ් සඳහා මිසැමෝඩ් ක්ලැසික් අයිපෑච්

ඩොලර් 5.43 USD ඩොලර් 26.90 USD

20 ලොක් වල 1 යුගලයි
ප්රමාණය

විස්තර

අක්ෂි ප්ලාස්ටික් යට ඇලෙනසුළු ආලේප කිරීම හෝ ඉහළ ඇසේ පියන විහිදුවීම සඳහා භාවිතා කරනු ලැබේ. එමගින් අමුත්තන්ගෙන් සාදා ඇති ද්රව්ය වලින් සාදා ඇති අතර එමගින් ගනුදෙනුකරුවන්ගේ මුහුණු වල නොකැඩී ඇති බව පෙනේ.

අච්චු දිගන කාර්මිකයින් සඳහා ආර්ථික තේරීමක්!

ලෝකය පුරා නොමිලේ නැව්ගත කිරීම! කොටස් මිලට ගැනීම වඩා බෙහෙවින් ලාභදායී වනු ඇත!

අපේ සාප්පුව සොයන්න